The Hastily Withdrawing Uselessness - Victim Of Lifes Circumstances

vedförsäljning

Att syssla med vedförsäljning kan vara en god idé om man äger en skog och behöver gallra i den. Jag är uppvuxen på landet, i skogstrakter och där är det många som säljer ved. Min far eldar mycket med ved och det är mycket arbete innan han kan stoppa in vedpinnarna i pannan. Han köper veden i metervara och hämtar den själv i skogen med traktor och vagn. Sedan kör han hem den och lägger den på tomten och så småningom kapar han den i lagom bitar. Därefter staplas veden för att torka, i ett för ändamålet särskilt utformat vedskjul.